v23com威尼斯

关于报送“小金库”复查报告表的通知

( 来源:审计处 发布者:sjc 发布日期:2011年06月07日 )

校属各单位:

    根据《华北水利水电学院“小金库”专项治理工作实施方案》(v8040威尼斯人com政2011-96号)文件要求,各单位要认真组织对本单位2007年以来小金库情况进行复查,如实填写本单位《小金库全面复查报告表》(单位负责人签字并加盖本单位公章),并于2011年6月10日前将表格以书面形式报送至审计处办公室(行政楼414房间),非零申报单位需同时发送电子表格发至shenjichu@ncwu.edu.cn

    附件: 小金库全面复查表.xls

 

                                                                            审计处

                                                                          2011年6月7日

更新日期: 2011-06-07